Unica Coaching Logo
Unica Coaching

Hoe kom je op 1 lijn?

Je hebt het beste met je partner voor, wilt (bijna) alles voor hem of haar doen, maar wat je ook probeert, je krijgt vervelend vaak afwijzing op wat je doet. Waar is de liefde gebleven? Samen overleggen, plannen maken, lachen, kletsen. Die fijn, onbezorgde tijd heeft plaatsgemaakt voor discussie, onbegrip, boosheid en ruzie. Hoe kunnen jullie zo op een andere golflengte terechtgekomen zijn?

Verstrikt in jullie web

Communicatie is het moeilijkste dat er is. Er komt veel bij kijken om de boodschap bij de ontvanger te krijgen zoals afzender hem bedoeld had. Zeker als de verzender of ontvanger autisme heeft. Een kenmerk van autisme is het minder goed oppikken en zenden van non-verbale signalen (houding, intonatie, gebaren, gezichtsuitdrukking). En dat terwijl het grootse deel van communicatie niet bestaat uit wat er gezegd wordt, maar hoe, dus het non-verbale deel. Daarbij komen het beperktere inlevingsvermogen, de grotere prikkelgevoeligheid en het moeite hebben om informatie de juiste betekenis te geven. Al met al genoeg extra hindernissen om de communicatie goed en helder te laten verlopen.

Ideale communicatie

Communicatie bestaat uit input, verwerking van de boodschap en output. De input wordt bepaald door de verzender: welke combinatie van woorden in non-verbale signalen, de inhoud en het doel van de boodschap, op welke manier (lief, boos, verdrietig, streng oid).
De verwerking wordt gedaan door de ontvanger: hoe wordt de boodschap geïnterpreteerd, vanuit welk referentiekader, welke betekenis van woorden en signalen is opgepikt en welke betekenis wordt daaraan gegeven.
De output is de reactie die volgt van de ontvanger.

Ideaal is dat de boodschap zo helder is, dat er geen andere betekenis aan gegeven kan worden dan de verzender bedacht had, en zo de ontvanger de reactie laat geven die de verzender voor ogen had. Bijvoorbeeld: “Geef jij mijn tas aan.” al wijzend naar de tas op de grond. De ontvanger ziet de vinger wijzen op de tas en heeft de instructie begrepen om deze op te rapen en aan de ‘verzender van de boodschap’ te geven.

Ruis in de communicatie

Er zijn al snel stoorzenders in communicatie. Je kunt daarbij denken aan andere prikkels tegelijkertijd, aanwezige stress waardoor minder goede concentratie en denkvermogen, andere interpretatie door bijvoorbeeld letterlijk nemen, de informatie niet in de juiste context kunnen plaatsen. De boodschap komt dan niet aan zoals bedoeld is en miscommunicatie is ontstaan.

Waarom was er eerste dan veel minder miscommunicatie in jullie relatie? Waarschijnlijk omdat er toen veel meer rust was. In het begin van een relatie zijn beide op de partner gefocust. Als het ‘gewone’ leven verder gaat en er ook nog kinderen bijkomen, wordt de relatie steeds complexer en worden er op steeds meer vaardigheden een beroep gedaan. Iemand met autisme heeft gedurende zijn leven allerlei oplossingen, scripts en handigheden geleerd voor allerlei situaties. Voor deze steeds weer nieuwe situaties heeft hij lang niet altijd de juiste tools in zijn gereedschapskist. Hierdoor zijn inschattingen niet altijd juist en reacties niet altijd passend.

Tips voor betere communicatie

Communiceren blijft het moeilijkste dat er is. Besef dat het daarom handig is om bewust te communiceren rekening houdend met de factoren die makkelijk ruist veroorzaken in jullie relatie. Let daarom op volgende punten:

Heb je hier vragen over of wil je eens brainstormen hoe de communicatie in jullie relatie verbeterd kan worden? Neem contact met me op zodat ik eens met je kan meedenken.

Wil je mijn blog steeds in jouw mailbox ontvangen? Meld je aan via: Stuur mij je inspiratiemail.

Mensen met autisme kunnen significante verbeteringen bereiken!